Noticis projekta "Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā" atklāšanas seminārs

28.01.2014

2104.gada 28.janvārī projekta partnera - Pasaules Dabas fonda, Rīgas biroja telpās notika projekta "COASTLAKE" atklāšanas seminārs. Tajā projekta galvenā partnera - Latvijas Dabas fonda, pārstāvji iepazīstināja ar projekta ieceri, mērķiem un galevnajiem plānotajiem projekta rezultātiem. Savukārt projekta partneri - Pasaules Dabas fonda pārstāvis Ints Mednis un Engures ezera dabas parka fonda vadītājs Roberts Šiliņš - ar iestrādēm projekta teritorijās - Papes ezerā un Engures ezerā.

Projekta atklāšanas semināru apmeklēja gan projekta partneri, gan uzraugi, gan mediji, kā arī citi interesenti.

Zemāk ir iespējams iepazīties ar projekta atklāšanas semināra prezentācijām:

Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā. Jānis Reihmanis, Latvijas Dabas fonds.

Lielā dumpja aizsradzības pasākumi Papes ezerā. (3.99 MB) Ints Mednis, Pasaules Dabas fonds.

Dažādu apsaimniekošanas pasākumu ietekme uz izmaiņām Engures ezera un tā piekrastes ekosistēmā. (11.28 MB) Roberts Šiliņš, Engures ezera dabas parka fonds.