Uzsāk biotopu atjaunošanas darbus Papes ezerā

05.01.2015

22. decembrī notika projekta COASTLAKE prezentācija, kuras laikā klātesošie tika iepazīstināti ar Papes ezera dabas vērtībām un projektā plānotajiem ezera biotopu apsaimniekošanas pasākumiem (2015-2017).

Par pasākuma norisi stāsta Pasaules Dabas Fonda lauku attīstības programmas Ints Mednis: „Prezentācijas laikā iepazīstinājām apmeklētājus ar jau padarītajiem un turpmākajiem darbiem. Šobrīd, pateicoties laika apstākļiem, mēs varam appļaut vietas, kurās mēs plānojam veikt rakšanas darbus vasarā. Kopumā appļaujamās platības būs 320 hektāru.”

Dabas parka „Pape” apmeklētājiem bija iespēja vērot niedru pļāvēja TRUXOR darbību, kas tiks izmantots ezera biotopu apsaimniekošanai. „TRUXOR niedru pļāvējs ir ļoti jaudīgs. Ar tā palīdzību tiks sagatavotas salas gājputnu ligzdošanai," sacīja dabas parka „Pape” ūdens resursu uzraudzības inspektors Sergejs Larins.

Pasākuma laikā tika prezentēta arī jaunā dabas parka „Pape” mājas lapa, kurā ir izstrādāta karte ar parkā izvietotajiem apskates objektiem un to apraksti. Ne tikai Papes ezerā tiks veikta biotopu apsaimniekošana, apmeklētāji tika iepazīstināti arī ar plānotajiem pasākumiem Engures ezerā.

Projekta uzdevums ir veicināt izpratni par piekrastes mitrāju ekoloģisko, ekonomisko un sociālo vērtību, skaidrojot ekosistēmu funkcijas un pakalpojumus, kā arī veicināt no mitrājiem atkarīgo sugu (piemēram, lielā dumpja) aizsardzību.

Lielā dumpja Botaurus stellaris aizsardzība un dzīvotnes saglabāšana dabas parka „Pape” Papes ezerā norit pateicoties projektam Nr.LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE „Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”, ko finansē Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma un Latvijas vides aizsardzības fonds.