Labākās vietas, kur klausīties lielo dumpi Papes ezerā

16.11.2015

Lielais dumpis – paliela auguma (64–80 cm) dzeltenbrūns gārņu dzimtas putns – vizuāli novērojams samērā reti. Bet īpaša un labi saklausāma ir tā balss! Aicinām iepazīt lielo dumpi pie Papes ezera, kur mīt vairāk kā desmiti ligzdojošu pāru.

Lielais dumpis galvenokārt ir aktīvs krēslas stundās no rīta un vakaros, tāpēc labākais laiks, kad klausīties dumpja balsī ir divas stundas pirms un pēc saulrieta vai saullēkta no aprīļa līdz jūnijam.

Labākās vietas, kur klausīties lielo dumpi:

-          Kalnišķi, savvaļas zirgu un tauru ganības;
-          Papes ezera ziemeļu polderis;
-          Putnu slēpnis pie Kalnišķu strauta;
-          Pie Papes kanāla;
-          Pie Līgupes ietekas.

Lielā dumpja balss paraugam – šeit!

Zini!

Lielais dumpis lieliski maskējas; maskēties palīdz ne tikai neparastā poza, bet arī raibais, dzeltenīgi brūnais apspalvojums. Briesmu gadījumā tas saslienas stāvus, kaklu un knābi izslien uz augšu un atkāpjas, šūpojoties kā niedre.

Lielā dumpja Botaurus stellaris aizsardzība un dzīvotnes saglabāšana dabas parka „Pape” Papes ezerā norit pateicoties projektam Nr.LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE „Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”, ko finansē Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma un Latvijas vides aizsardzības fonds.