Notikusi LIFE COASTLAKE projekta Uzraudzības grupas sēde

13.11.2014

12. novembrī uz pirmo sēdi pulcējās projekta LIFE COASTLAKE Uzraudzības grupa. Sēdes laikā Latvijas Dabas fonda pārstāvis, projekta tehniskais eksperts Jānis Reihmanis Uzraudzības grupu informēja par paveiktajiem, uzsāktajiem un nākamajā gadā plānotajiem darbiem lielā dumpja biotopu atjaunošanai Engures un Papes ezerā. Projekta partneri - Engures ezera dabas parka fonda pārstāvis Roberts Šiliņš un Pasaules Dabas fonda pārstāvis Ints Mednis iepazīstināja ar konkrētiem darbiem, kas veikti projekta ietvaros abās teritorijās, sākot ar izpēti un mājas lapu sagatavošanu, līdz pat tehnikas iepirkumiem un monitoringa staciju izveidei, kas ļaus iegūt salīdzināmus datus tālākam darbam.


COASTLAKE uzraudzības grupas sanāksme

 

Savukārt par projekta ietvaros plānotajām sabiedrības informēšanas aktivitātēm pastāstīja LIFE COASTLAKE sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Salna. Pēc tam klātesošie diskutēja par projekta gaitu, sugas izpētes specifiku, kā arī rosināja projektā iesaistītos attīstīt savstarpēju sadarbību, lai par projekta sasniegumiem efektīvi informētu vietējos iedzīvotājus Engurē un Papē.

LIFE COASTLAKE Uzraudzības grupā, kas veic projekta sabiedrisko uzraudzību, savus pārstāvjus aicinātas deleģēt institūcijas un organizācijas, kas iesaistītas un ieinteresētas projekta īstenošanā: LU Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorija, Rucavas novada dome, Engures novada dome, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dabas aizsardzības departaments. Uzraudzības grupas sanāksmes notiek vienu reizi gadā visu projekta realizācijas laiku.

Projektu LIFE COASTLAKE no 2013. līdz 2017. gadam ar ES LIFE+ programmas un Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējumu īsteno Latvijas Dabas fonds, Engures ezera dabas parka fonds un Pasaules Dabas fonds. Projekta mērķis ir uzlabot lielā dumpja aizsardzības statusu un ekosistēmu funkcijas divos šai sugai nozīmīgākajos piekrastes ezeros Latvijā - Engures ezerā un Papes ezerā. Abi ezeri ir Natura 2000 teritorijas, un projekta laikā plānots samazināt tiešos un netiešos lielā dumpja populācijas ietekmes draudus, sekmējot ilgtspējīgu ezeru apsaimniekošanu, tai skaitā, uzlabojot un atjaunojot esošās degradētās lielā dumpja ligzdošanas un barošanās vietas, kā arī novērtēt ierosināto ezera biotopu atjaunošanas pasākumu ietekmi uz sugām projekta laikā un iestrādāt šo informāciju turpmākajos teritoriju apsaimniekošanas plānos un sugu aizsardzības vadlīnijās.