LDF ieteikumi un pozīcija par dabas aizsardzībai saistošiem dokumentiem

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam. 06.01.2015.

Vēstule SIA "Rīgas meži" par dabas aizsardzības organizāciju viedokli saistībā ar īpaši aizsargājamu biotopu sugu dzīvotņu saglabāšanu SIA "Rīgas meži" apsaimniekotajos mežos 25.11.2014.

Vēstule Vides aizsardzības un reģionālās ministram R.Naudiņam, Zemkopības ministram J.Dūklavam, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektorei S.Bērziņai, Valsts Meža dienesta direktoram A.Krēsliņam par profesionālo dabas aizsardzības nevalstisko organizāciju viedokli par biotehnisku pasākumu - kontrolētu mežu biotopu dedzināšanu 27.08.2014. (758.92 KB)

Vēstule Garkalnes novada domei par detālplānojumu zemes vienībām Lietus ielā 15, Lietus ielā 17 un "Zālīši", 11.07.2014. (1.24 MB)

Vēstule Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, 04.07.2014. (1.01 MB)

Vēstule Garkalnes novada domei par Mašēnu ezera apkārtnē konstatētajām dabas vērtībām un priekšlikumiem detālplānojuma izstrādei, 09.05.2014. (66.00 KB)

Vēstule Zemkopības ministrijai par tiešmaksājumu saņemšanas kritērijiem pēc 2015. gada, 31.03.2014. (52.50 KB)

Vēstule VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Par Ošas upes pārtīrīšanu, 14.03.2014. (1,020.74 KB)

Atzinums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par noteikumu projektu "Dabas parka "Sauka" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", 11.03.2014. (48.00 KB)

Atzinums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.135 "Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"", 11.03.2014. (48.50 KB)

Atzinums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par noteikumu projektu "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", 05.03.2014. (48.00 KB)

Vēstule Zemkopības ministrijai par tiešmaksājumu saņēmēju negatīvo sarakstu, 24.01.2014. (48.00 KB)

Vēstule Zemkopības ministrijai un Valsts kancelejai par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””, 14.01.2014. (49.50 KB)

Atzinums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par informatīvā ziņojuma projektu“Par Biotopu direktīvas ieviešanu 2007.-2012.gadā”, 06.01.2014. (70.50 KB)

Senākus Latvijas Dabas fonda ieteikumus un pozīciju skatīt arhīvā.