22.maijs – Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena

21.05.2015

22. maijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena, kuras uzmanība šogad veltīta ilgtspējīgai attīstībai. Atzīmējot bioloģiskās daudzveidības dienu pasākumi notiks daudzās pasaules valstīs un tie, lielākoties ar pasākumu dalībnieku aktīvu iesaisti, būs mērķēti uz bioloģiskās daudzveidības nozīmes akcentēšanu.  

Latvijā Starptautiskās bioloģiskās daudzveidības dienas pasākumus koordinē Dabas aizsardzības pārvalde, kas ir vadošā valsts pārvaldes iestāde Latvijā dabas aizsardzībā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.  Latvijas reģionos Dabas aizsardzības pārvalde 22. maijā organizēs vairākus pasākumus. Piemēram, Latgales reģionā, Rāznas Nacionālajā parkā skolēni dosies izziņas pārgājienā, savukārt Vidzemē Līgatnes novada vidusskolēni piedalīsies vides izziņas nodarbībā par bioloģisko daudzveidību Gaujas Nacionālajā parkā.

Visi bioloģiskās daudzveidības dienai veltītie Latvijā notiekošie pasākumi apkopoti šeit.

Citur pasaulē notiekošie pasākumi tiek apkopoti bioloģiskās daudzveidības konvencijas mājas lapā, kas šobrīd aptver informāciju par pasākumiem 40 pasaules valstīs, atklājot aktivitāšu daudzveidību un ģeogrāfisko pārklājumu. Piemēram, Japānā maija beigās notiks bioloģiskās daudzveidības dienai veltīts simpozijs par mežu, okeānu, upju un lauku mijiedarbību, Portugālē notiks floras un faunas fotogrāfiju un zīmējumu konkurss, savukārt Indijā vienā no daudzajām valstī notiekošajām aktivitātēm studenti speciālā akcijā stādīs kokus.

Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena saistīta ar 1992. gadā pieņemto Riodežaneiro konvenciju “Par bioloģisko daudzveidību”, ar kuru  dalībvalstis apņēmušās aizsargāt un ilgtspējīgi izmantot bioloģisko daudzveidību un dalīties ar pieredzi un tehnoloģijām tās aizsardzībā un izmantošanā. Latvija Riodežaneiro konvenciju ratificēja 1995. gadā. 

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.