ES vienojusies par ieguldījumu klimata pārmaiņu samazināšanai

18.04.2015

Šā gada 6.martā Eiropas Savienības vides ministru padomē ir panākta vienošanās par nacionāli noteiktajām emisiju samazināšanas saistībām jeb ES ieguldījumu klimata pārmaiņu samazināšanai pēc 2020. gada. Tā paredz, ka līdz 2030. gadam Eiropas Savienība savas emisijas samazinās vismaz par 40% salīdzinājumā ar 1990. gadu.  

Vienošanās ir vērā ņemams  Latvijas Prezidentūras ES Padomē ieguldījums, gatavojoties šī gada 30.novembrī gaidāmajai Parīzes Klimata konferencei. Panāktā vienošanās apliecina ES gatavību turpināt īstenot pasākumus, lai samazinātu klimata pārmaiņas, un vēlmi panākt ambiciozu vienošanos Parīzes konferencē.  Kopējā ES viedokļa izstrādi un viedokļa pārstāvēšanu sarunās ar pārējam valstīm prezidentūra uzsāka februārī Ženēvā, un šis darbs tiks turpināts arī  otrajā sagatavošanas sesijā Bonnā 2015. gada 1. – 11.jūnijā.

Tāpat prezidentūra ir aktīvi strādājusi ar priekšlikumu par ES siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un ir sagatavojusi kompromisa priekšlikumu pakotni. 30. martā uzsāktas sarunas ar Eiropas Parlamentu, lai panāktu vienošanos par šo būtisko priekšlikumu klimata politikā.

ES emisiju tirdzniecības sistēma ir galvenais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas instruments no lielajām enerģētikas un rūpnieciskās ražošanas iekārtām. Priekšlikums paredz samazināt emisijas kvotu piedāvājumu, izņemot no tirgus un ievietojot rezervē noteiktu skaitu ES emisijas kvotu, kas šobrīd atrodas tirgū tirdzniecības sistēmas ietvaros.  Tādējādi tiktu nodrošināts optimāls skaits emisijas kvotu tirgū un, kā prognozēts, emisijas kvotu cena paaugstināsies. Tas stimulēs investīcijas videi draudzīgās tehnoloģijās, energoefektivitātē un atjaunojamo energoresursu izmantošanā, sekmējot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu. Vienošanās veicinās ES kopējo enerģētikas un klimata politikas mērķu sasniegšanu (samazināt emisijas, palielināt energoefektivitāti, plašāk izmantot atjaunojamos energoresursus).

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.