Nīderlandes projekts TEEB City akcentē dabai draudzīgas pilsētvides veidošanas ieguvumus

16.04.2015

Ikviens pilsētnieks kaut reizi ir izjutis nepieciešamību pēc dabas savā tuvumā, vai tā būtu pastaiga parkā, koku sniegtās ēnas veldze karstā dienā, vai laika pavadīšana pie ezera. Tā, piemēram, ezers nodrošina virkni ekosistēmu pakalpojumu - tas  sniedz baudu cilvēka garam un ķermenim, bet vienlaikus arī savāc un uzglabā lietus ūdeni, ietekmē klimatu un nodrošina dzīves vidi dažādām sugām. 

Lai  izceltu šos dabas sniegtos labumus un novērtētu tos naudas izteiksmē, Nīderlande globālās ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības ekonomikas (TEEB) iniciatīvas  ietvaros veikusi pilsētu pētījumu TEEB City, kurā analizēti konkrēti projekti, to labuma guvēji un ieguvums naudas izteiksmē astoņās Nīderlandes pilsētas. TEEB ir globāla iniciatīva, kas akcentē dabas daudzveidības saglabāšanas ekonomiskos aspektus.

TEEB City autori ar sava pētījuma aprēķiniem un rezultātiem vēlas uzrunāt  ekosistēmu pakalpojumu izmantotājus, lai mudinātu viņus investēt un sniegt ieguldījumu dabas klātbūtnes palielināšanā pilsētās. Tas ir svarīgi ne tikai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, bet arī ikvienam, kurš dzīvo vai pavada laiku pilsētā, uzvēris Olafs Prinsens, kurš ir TEEB City projekta vadītājs un Apeldoom pilsētas pašvaldības amatpersona.

Pētījumā minēts, ka šobrīd dabas un ūdens elementu sniegtos labumus dzīvojamajā vidē, ja vispār novērtē, tad novērtē retrospektīvi. Taču daudz vērtīgāk būtu izmaksas un ieguvumus aprēķināt jau iepriekš, jo tas ļautu identificēt labuma guvējus un tas palīdzētu viņus iesaistīt arī kā investorus. Piemēram, jaunas uzlabotas ūdens savākšanas sistēmas izveide konkrētā vietā ļautu palielināt neapplūdušo teritoriju platību un uzlabot to kvalitāti, kas sniegtu vairākus ieguvumus. Viens no tiem - ēku pagrabi applūstu nevis reizi desmit gados, bet desmit reizes retāk - tikai reizi 100 gados. Ilgtermiņa ieguvums uzņēmējiem un iedzīvotājiem būtu mērāms vismaz 1,5 miljonu eiro apmērā, kas ir krietni vairāk nekā ieguldījums, kas nepieciešams jaunās sistēmas izveidei. Pētījumā minēti virkne teorētisku ilustratīvu  piemēru.

Savukārt pavisam reāls ir  Almelo pilsētas piemērs. Pilsēta ar savu  centra attīstības plānu vēlas to padarīt pievilcīgāku, vieglāk pieejamu un kompaktāku. Ar vēsturiskā kanāla atjaunošanu pilsēta vēlas centru savienot ar ostu, padarot pilsētu pievilcīgāku patīkamai dzīvošanai tajā. TEBB no savas puses parāda pazemes infrastruktūras izveides  perspektīvu un kā to var ieviest jau plānošanas procesā. TEEB City savukārt parāda, ka kabeļu un cauruļvadu pārvietošana pazemē ļautu izvērst koku stādīšanu virszemē, varētu uzstādīt arī  augsnes enerģijas sistēmas. Ieguvēji būtu gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji caur enerģijas izmaksu ietaupījumu un apmierinātības ar dzīves telpu pieaugumu. 40 gadu perspektīvā ieguvumi naudas izteiksmē ir mērāmi 3,8 miljonu eiro apmērā, savukārt ieguldījumi - tikai 0,8 miljoni eiro.

Nīderlandes TEEB City pētījumu var lasīt šeit:

http://en.biodiversiteit.nl/teeb/groen-loont-met-teeb-stad

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.