Eiropas Komisija publicē Dabas pārskatu; Eiropas Vides birojs vēlreiz akcentē ES dabas likumdošanas nozīmi

22.05.2015

Eiropas Komisija 21.maijā publicējusi Eiropas Savienības Ziņojumu par dabu EU State of Nature, kas pirmo reizi apkopo apjomīgu informāciju un datus par dabas situāciju Eiropas Savienībā (ES) laika posmā no 2007.līdz 2012.gadam. Ziņojums faktiski ir pirmais tik plaša apjoma novērtējums par Putnu un Biotopu direktīvām un to ietekmi uz dabas aizsardzību.

Galvenais ziņojuma secinājums var tikt apkopots vienā teikumā: precīzi mērķēta dabas teritoriju aizsargāšana ES ir devusi labus rezultātus putnu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai, taču vēl lielāks uzsvars un piepūle situācijas uzlabošanai nepieciešami nākotnē.

Novērtējot putnu situāciju, ziņojums apstiprina, ka 52% no putnu sugām atrodas drošībā (populācija nav apdraudēta), taču 17% no sugām joprojām ir apdraudētas, savukārt 15% ir tuvu apdraudējumam.

Izvērtējot bioloģiskās daudzveidības jomu, balstoties uz Biotopu direktīvu, secināts, ka 23% sugu ir  labvēlīgā saglabāšanās stāvoklī. Savukārt vairāk nekā puse (60%)  joprojām nelabvēlīgā situācijā. Jo īpaši norādīts uz slikto ar situāciju mitrāju, pļavu un piekrastu zonu sugām.

Biotopu saglabāšanās stāvokļa un attīstības tendenču rādītāji ir sliktāki nekā sugām. Iespējams, pēc pētnieku domām, tas ir tāpēc, ka sugu saglabāšanas pasākumu vēsture ir senāka, savukārt individuālas sugas atjaunošanās laiks - īsāks. Visā ES 16 % no biotopu novērtējumiem ir labvēlīgi, bet vairāk nekā trīs ceturtdaļas - nelabvēlīgi, no tām 30 % novērtējums ir slikts.

Reaģējot uz šo ziņojumu, Eiropas Vides birojs vēlreiz uzsvēris dabas aizsardzības likumdošanas būtisko lomu ES. 

„..šis ziņojums vēlreiz parāda, ka dabas likumdošanas strādā, ja vien tā ieviesta rūpīgi un pamatīgi,“ preses paziņojumā uzsvēris Eiropas Vides biroja ES Politikas direktors Pīters de Pous (Pieter de Pous). Pēc viņa vārdiem, šobrīd dabas likumdošana ir nepieciešama vēl vairāk nekā līdz šim.  Uz to norāda arī ES pilsoņi: jau vairāk nekā 100 000 parakstu savākti interneta akcijā, kas organizēta ar mērķi uzsvērt dabas likumdošanas -  jo īpaši Putnu un Biotopu direktīvu – svarīgo nozīmi ES. 

Brošūra: http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/state_of_nature_en.pdf

Preses paziņojums: http://www.eea.europa.eu/highlights/state-of-nature-in-the

EEA tehniskais ziņojums: http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu/

Lai saglabātu Eiropas dabas aizsardzības likumdošanas pamatu – Putnu un Biotopu direktīvas, aicinām Tevi un 28 pārējo ES valstu pilsoņus piedalīties kampaņā "Dabas Trauksme / Nature Alert" un parakstīties par Eiropas dabas vērtību saglabāšanu. Paraksties šeit: www.naturealert.eu/lv .

Pateicoties Putnu un Biotopu direktīvām, Eiropa šobrīd var lepoties ar pasaules lielāko aizsargājamo dabas teritoriju tīklu Natura 2000, kas aizņem aptuveni vienu piektdaļu Eiropas sauszemes un 4% jūras teritoriju.

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.