Augsta līmeņa sanāksmē Rīgā diskutē par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu

29.04.2015

 

Šā gada aprīļa vidū Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros Rīgā notika ES vides un enerģētikas ministru neformālā tikšanās. Viens no būtiskajiem sanāksmes dienaskārtības jautājumiem bija bioloģiskās daudzveidības saglabāšana kontekstā ar arvien plašaku atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu Eiropas Savienībā.

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jautājuma apspriešanai notika vides un enerģētikas ministru  apvienotā sesija. To vadīja Latvijas ekonomikas ministre Dana Reizniece - Ozola un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

Sanāksmē vides un enerģētikas ministri apmainījās ar viedokļiem par valstu nacionālo pieredzi enerģētikas un bioloģiskās daudzveidības politikas veidošanā un īstenošanā. Ministri bija vienisprātis, ka bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu elastīguma palielināšanai ir jāiet roku rokā ar Eiropas ekonomikas konkurētspējas palielināšanu, enerģētisko drošību un pasākumiem klimata pārmaiņu samazināšanai.

Eiropas Savienība jau šobrīd ir pasaules līdere atjaunojamās enerģijas izmantošanā. Lai vēl vairāk samazinātu enerģētisko atkarību, ES ir apņēmusies līdz 2030.gadam palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu vismaz līdz 27 % kopējā enerģijas gala patēriņā. Tomēr tam var būt zināma negatīva ietekme uz bioloģisko daudzveidību. Tāpēc Eiropas ekonomikas konkurētspējas un enerģētikas drošības palielināšanai jābūt cieši saistītai ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un pasākumiem klimata pārmaiņu samazināšanai.

Diskusiju laikā ministri norādīja, ka, definējot turpmākos rīcības virzienus, ir svarīgi izvērtēt to potenciālo ietekmi, iespējas un izaicinājumus, lai jau sākotnēji identificētu riskus, kas varētu rasties starp atjaunojamās enerģijas plašāku izmantošanu un dabas aizsardzību. ES ir būtiski rast līdzsvaru starp abiem šiem mērķiem, uzskata ES valstu vides un enerģētikas ministri.

"ES ir apņēmusies apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos līdz 2020. gadam. Lai arī ir vērojams lēns progress, tomēr, lai sasniegtu šo mērķi, ir jādara daudz vairāk. Bioloģisko daudzveidību ietekmē vairākas nozares, un atjaunojamie energoresursi ir to skaitā. Tādēļ mums ir jāmeklē abpusēji izdevīgi risinājumi, kas ļautu nodrošināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vienlaikus palielinot atjaunojamās enerģijas izmantošanu," norādīja Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

Balstoties uz neformālās sanaksmes diskusijām, Latvijas prezidentūra sagatavos kopsavilkumu tālākās ES enerģijas un klimata, kā arī dabas un bioloģiskās daudzveidības politikas izstrādei.

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.