Par konferences “ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2020 ieviešana” pirmajā dienā svarīgākajiem diskutētajiem jautājumiem

26.05.2015

Šodien un rīt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā notiek starptautiska konference “ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2020 ieviešana”. Konferencē piedalās vairāk nekā 150 dalībnieku no visām ES valstīm, pārstāvot gan valstisko, gan nevalstisko sektoru, to organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Konferences pirmā diena ir veiksmīgi noslēgusies. Konferenci atklāja Latvijas vides ministrs Kaspars Gerhads, ieskicējot tās aktualitāti un politisko kontekstu. Konferences pirmo sesiju “Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana – status quo” atklāja un vadīja valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola. Norādot uz dabas aizsardzības aktualitātēm un spraigo situācijas attīstību, viņa aicināja uz atklātu diskusiju.

Konferences turpinājumā Ronans Uhels (Ronan Uhel, Eiropas Vides aģentūra) prezentēja nesen publicētos Pārskatu par Vides stāvokli ES un Pārskatu par Dabas stāvokli ES. Savā prezentācijā Uhels norādīja uz to, ka ES netrūkst normatīvo aktu un regulējumu, bet to ieviešana ir klaji nepietiekama.  Abi ziņojumi pierāda, ka bioloģiskā daudzveidība joprojām samazinās. Uhels arī norādīja uz nepieciešamību pēc nopietnām izmaiņām, pārejot uz sistēmām, kas apzinās atkarību no dabas kapitāla. Viņš atzina, ka mums jākļūst gudrākiem attiecībā uz inovāciju, un zaļākiem attiecībā uz ekonomiku.

Fransuā Vakenhuts (Franois Wakenhut, Eiropas Komisija) stāstīja par situāciju, tuvojoties Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2020 vidus termiņa novērtējumam, kas tiks publiskots šī gada oktobrī. Arī viņš norādīja uz klaju nepieciešamību uzlabot ES likumdošanas ieviešanas pūliņus, atzīstot, ka mežsaimniecība un lauksaimniecība ir būtiskas nozares, kas joprojām ir lielākais izaicinājums Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešanai.

Džeremijs Veits (Jeremy Wates, Eiropas vides birojs) dalījās ar nevalstisko organizāciju viedokli par Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešanu, un atbalstīja iepriekšējo runātāju viedokli par nepieciešamību būtiski uzlabot Putnu un Biotopu direktīvu ieviešanas procesu. Veits sniedza arī rekomendācijas darbībām, kas būtu jāveic, lai sekmīgi ieviestu Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju. Savas prezentācijas noslēgumā viņš aicināja visus, kam rūp dabas stāvoklis Eiropas Savienībā piedalīties kampaņā "Dabas Trauksme / Nature Alert" un parakstīties par Eiropas dabas vērtību saglabāšanu. Paraksties šeit: http://lob.lv/lv/akcijas/NatureAlert/ un www.naturealert.eu.

Pateicoties Putnu un Biotopu direktīvām, Eiropa šobrīd var lepoties ar pasaules lielāko aizsargājamo dabas teritoriju tīklu Natura 2000, kas aizņem aptuveni vienu piektdaļu Eiropas sauszemes un 4% jūras teritoriju.

Konference turpināsies arī trešdien. To var vērot tiešraidē: https://eu2015.lv/

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.