Eiropas Vides birojs kritizē Eiropas Komisijas “labākas regulācijas iniciatīvu”

21.05.2015

Eiropas Vides birojs publiskā paziņojumā šonedēļ asi kritizējis Eiropas Komisijas (Komisija) “labākas regulācijas” (“Better Regulation” package) iniciatīvu. Paziņojumā uzsvērts, ka šis piedāvājums ne tikai kaitēs Eiropas iedzīvotājiem, bet kopumā Eiropas demokrātijai.

19.maijā izplatītajā paziņojumā Eiropas Vides biroja ģenerālsekretārs Džeremijs Vaits (Jeremy Wates) norāda: “Junkera (EK prezidenta) politiskās vadlīnijas nedara neko, lai risinātu vides jautājumus, izņemot klimata pārmaiņas. Šeit nav runa par labāku regulējumu, bet gan mazāku regulējumu.”

Pēc Vaitsa vārdiem, labāks regulējums nozīmē caurspīdīgu, efektīvu un uz demokrātiskiem procesiem balstītu procesu ar mērķi veidot ilgtspējīgu attīstību kā prioritāti Eiropas Savienībā. Turpretim Komisija cenšoties izmantot iniciatīvu, lai likumdošanas procesu „aizsprostotu”, nevis patiesi risinātu ar pārlieku birokrātiju saistītās jomas.

Jau ziņots, ka Eiropas dabas organizācijas asi iestājušās pret Eiropas Komisijas „deregulācijas iniciatīvu”, ar kuras palīdzību Eiropas Komisija vēlas mazināt birokrātiju likumdošanas procesos Eiropas Savienībā.  Viens no iniciatīvas punktiem paredzot arī padziļinātu Putnu un Biotopu direktīvu pārbaudi, lai noskaidrotu to efektivitāti  dabas vērtību aizsardzībā. Kā liecina Eiropas Komisijas prezidenta Junkera retorika par "biznesam draudzīgu" likumdošanu un līdzīgi izteikumi, šis process tiek virzīts dabas aizsardzībai nelabvēlīgā virzienā.

Eiropas dabas nevalstiskās organizācijas uzskata, ka dabas aizsardzība ir joma, kurā stingrs regulējums un prasības ir jo īpaši būtiskas, lai pasargāt dzīvniekus, augus un dzīvotnes no izmiršanas un nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību Eiropas Savienībā.

Lai saglabātu Eiropas dabas aizsardzības likumdošanas pamatu – Putnu un Biotopu direktīvas, aicinām Tevi un 28 pārējo ES valstu pilsoņus piedalīties kampaņā "Dabas Trauksme / Nature Alert" un parakstīties par Eiropas dabas vērtību saglabāšanu. Paraksties šeit: http://lob.lv/lv/akcijas/NatureAlert/ un www.naturealert.eu.

Pateicoties Putnu un Biotopu direktīvām, Eiropa šobrīd var lepoties ar pasaules lielāko aizsargājamo dabas teritoriju tīklu Natura 2000, kas aizņem aptuveni vienu piektdaļu Eiropas sauszemes un 4% jūras teritoriju.

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.