Gaisa piesārņojuma izmaksas ik gadu - vairāk nekā 500 miljardi eiro

13.05.2015

Kā liecina jaunākais Pasaules dabas fonda ziņojums (WWF ziņojums 2015), gaisa piesārņojums ik gadu pasaulē rada zaudējumus 537 miljardu eiro apmērā. Savukārt plūdu izraisītie zaudējumi pēdējo desmit gadu laikā pārsnieguši jau 150 miljardus eiro. Šādas sociāli ekonomiskās izmaksas aprēķinātas laikā, kad aktualizējusies diskusija par Eiropā tik svarīgajām Putnu un Biotopu direktīvām.

Dati liecina, ka no vides faktoriem tieši gaisa piesārņojums ir biežākais nāves iemesls Eiropas Savienībā. Gaisa piesārņojuma izraisītu slimību dēļ ir gadu Eiropā mirst vairāk nekā 400 000 cilvēku. 2010. gadā naudas izteiksmē šīs izmaksas mērāmas no 330 līdz 940 miljardiem eiro.

Apkopojot dažāda veida datus un statistiku, aprēķināts, ka, samazinoties bioloģiskajai daudzveidībai, katru gadu Eiropa zaudē līdz pat 3% no IKP, kas ir ap 450 miljardi eiro.

Eiropas Putnu un Biotopu direktīvas ir ES dabas aizsardzības politikas stūrakmeņi, kas tika izveidoti, lai  aizsargātu dabas vērtības ES. Uz Putnu un Biotopu direktīvu bāzes ir izveidots pasaulē lielākais īpaši aizsargājamu dabas teritoriju tīkls Natura 2000, kas nodrošinājis ievērojamus panākumus dabas aizsardzības mērķu sasniegšanā. Tas ne tikai ļāvis panākt to, ka uzlabojas retu sugu populāciju stāvoklis, bet samazinās arī vērtīgo dzīvotņu izzušanas temps. Vienlaikus tas devis būtiskus sociāli ekonomiskos panākumus, jo Natura 2000 sniedz savu pienesumu reģionu ekonomikām un dzīves kvalitātei.

Lai saglabātu Eiropas dabas aizsardzības likumdošanas pamatu – Putnu un Biotopu direktīvas, aicinām Tevi un 28 pārējo ES valstu pilsoņus piedalīties kampaņā "Dabas Trauksme / Nature Alert" un parakstīties par Eiropas dabas vērtību saglabāšanu. Paraksties šeit: www.naturealert.eu/lv.

Pateicoties Putnu un Biotopu direktīvām, Eiropa šobrīd var lepoties ar pasaules lielāko aizsargājamo dabas teritoriju tīklu Natura 2000, kas aizņem aptuveni vienu piektdaļu Eiropas sauszemes un 4% jūras teritoriju.

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.