Eiropas Savienībā atzīmē Natura 2000 dienu

15.05.2015

Maijā Eiropas Savienības valstis atzīmē Natura 2000 dienu. Latvija šo dienu atzīmēs 21.maijā ar pasākumu Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā, kur LIFE mitrāju projekta komanda izveidos improvizētu purva taku. Ikviens apmeklētājs varēs iejusties purva pētnieka lomā un, liekot lietā visas savas balansēšanas prasmes, šķērsot izveidoto taku gumijas zābakos un lietusmētelī.

Interesenti  varēs iepazīties ar purvos mītošajām  retajām augu sugām, uzzināt par purvu nozīmi un mikroskopā aplūkot purva augus. Ikviens arī saņems informāciju par drošu pārvietošanos purvos. Pasākums notiks vienlaikus ar botāniskā dārza katru gadu maijā rīkoto Augu aizsardzības dienu.

Natura 2000 ir Eiropas Savienības valstu aizsargājamo dabas teritoriju tīkls, kura izveidošanas pamatmērķis ir visā Eiropā retu un apdraudētu augu un dzīvnieku sugu un to dzīvotņu aizsardzība.

Gatavojoties Natura 2000 dienas svinībām, LIFE programma izveidojusi platformu www.lifecommunity.eu , kurā dalībvalstis aicinātas ar pasākumiem, kas norisināsies, atzīmējot Natura 2000 dienu.

IInformācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.