Jauna LIFE publikācija par klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu

26.03.2015

Gatavojoties pirmo LIFE klimata pasākumu apakšprogrammas projektu grantu saņēmēju izziņošanai, LIFE programma savā jaunākajā publikācijā ir apkopojusi līdz šim paveikto klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas jomā.

Brošūra „LIFE un klimata pārmaiņu ietekme” sniedz pārskatu par Eiropas Savienības klimata politiku un piedāvā iepazīt veselu virkni labākās prakses piemēru no ES valstīs kopumā vairāk nekā 200 īstenotiem projektiem.

Kā izdevuma ievadā uzsver ES klimata politikas un enerģētikas komisārs Migels Ariass Kanjete, no 1992.gada ar LIFE programmas palīdzību klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai kopumā novirzīti vairāk nekā 600 miljoni eiro un šiem ieguldījumiem ir nozīmīgi pozitīvi rezultāti. Tāpat viņš atgādina, ka 2014. – 2020.gada plānošanas periodā 20% Eiropas kopienas budžeta ir atvēlēti klimata pasākumiem, tai skaitā 864 miljoni eiro ir paredzēti LIFE klimata pārmaiņu apakšprogrammas projektu finansēšanai.

88 lappušu brošūrā iekļautas arī intervijas ar nevalstisko organizāciju un EK Klimata politikas ģenerāldirektorāta pārstāvjiem, kurās akcentēti klimata pārmaiņu nākotnes izaicinājumi. Klimata pasākumu projektu piemēri izdevumā atbilstoši to jomai strukturēti sešās sadaļās – stratēģijas, enerģētikas, transporta, lauksaimniecības un mežsaimniecības, mitrāju un purvu, kā arī sadaļā, kas apkopoto projektus ar uzņēmumu iesaisti.  Katra no šīm sadaļām lasītājam piedāvā vērtīgus secinājumus, kas balstīti projektu īstenošanas pieredzē, kā arī iezīmē jomas, kurās vajadzētu fokusēties nākotnes klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas projektiem.

LIFE ir ES finansēts instruments vides un klimata pasākumiem un projektiem, lai uzlabotu ES vides un klimata politikas un likumdošanas īstenošanu. Kopš 1992.gada LIFE programma līdzfinansējusi vairāk nekā 4100 projektus, vides aizsardzības un klimata projektos ieguldot aptuveni 3,4 miljardus eiro.

„LIFE and Climate change mitigation” pētījums lasāms šeit:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/climate_change_mitigation.pdf

Vairāk par LIFE programmu lasāms šeit: : http://ec.europa.eu/environment/life/

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.