Pētījums: Katrai desmitajai savvaļas bišu sugai draud iznīcība

31.03.2015

Tuvākajā desmitgadē katrai desmitajai Eiropas savvaļas bišu sugai jeb 9% no savvaļas bišu sugu draud izmiršana, bet 5% sugu var izmirt jau tuvākajā nākotnē. Tas secināts Starptautiskās dabas aizsardzības savienības savvaļas bitēm veltītajā pētījumā, kas publiskots šā gada martā. 

Pētījums, kuru līdzfinansē Eiropas Komisija, pirmo reizi piedāvā informāciju par visu 1965 Eiropas savvaļas bišu sugu stāvokli, izplatību, populācijas tendencēm un apdraudējumiem. Vienlaikus akcentēta nepieciešamība veikt tālāku izpēti, lai izstrādātu efektīvu savvaļas bišu aizsardzības plānu un apturētu situācijas pasliktināšanos. Jāpiebilst, ka par vairāk nekā pusi bišu sugu trūkst datu, līdz ar to nav iespējams situāciju novērtēt pilnībā.

Eiropas vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella atzīst, ka mūsu dzīves kvalitāte un nākotne ir atkarīga no ļoti daudzām lietām, ko daba mums sniedz par velti. Viena no tādām ir kultūraugu apputeksnēšana, un ir ārkārtīgi satraucoši, ka atsevišķi šī svarīgā apputeksnēšanas darba darītāji ir apdraudēti. Ja mēs nerīkosimies, var nākties maksāt ļoti augstu cenu, uzsvēris komisārs.

Kā norādīts pētījumā, bites visā pasaulē katru gadu nodrošina kultūraugu apputeksnēšanu aptuveni 153 miljardu eiro vērtībā, Eiropā – aptuveni 22 miljardu eiro vērtībā. Bites apputeksnē aptuveni 35% no pasaulē saražoto lauksaimniecības kultūraugu apjoma, aptuveni 84% kultūraugu, kuras uzturā lieto Eiropas iedzīvotāji, nepieciešama apputeksnēšana. Diemžēl intensīvas lauksaimnieciskās darbības ietekmē, piemēram, aramzemju platību pieauguma un agroķīmijas lietošanas dēļ, bišu populācijas degradējas un izzūd. Arī klimata pārmaiņas apdraud daudzas bišu sugas, jo īpaši kamenes.

Eiropa Savienība savā bioloģiskās daudzveidības stratēģijā ir uzstādījusi ambiciozu mērķi līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un ekosistēmu degradāciju. Savvaļas bišu pētījuma dati tiks izmantoti bioloģiskās daudzveidības stratēģijā, kas šobrīd tiek pārskatīta, tādējādi palīdzot sasniegt ES bioloģiskās daudzveidības mērķus.

Starptautiskās dabas aizsardzības savienības savvaļas bišu pētījums lasāms šeit:

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_bees.pdf

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.