Dabas aizsardzība kā ekonomikas balsts: Beļģijas pieredze

06.04.2015

Kempenas un Māslandes reģions atrodas Limburgas provincē Beļģijas ziemeļaustrumos. 30% no reģiona teritorijas ir aizsargājama dabas teritorija. Līdzās dabas daudzveidības saglabāšanai tā nes vietējiem iedzīvotājiem arī lielu ekonomisko labumu. Process sākās 20. gadsimta beigās, kad reģionā tika slēgtas ogļu raktuves. Vietējā ekonomika strauji pagrima, milzu tempos auga bezdarbs. Politiķi nāca klajā ar apjomīgu ekonomikas atdzīvināšanas plānu, liekot uzsvaru uz konvencionālām ekonomiskām aktivitātēm. Tomēr vietējā nevalstiskā organizācija “Regionaal Landschap Kempen en Maasland” uzstāja, ka reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības pamatā jābūt vietējo dabas resursu un dabas daudzveidības saglabāšanai.

Šai organizācijai, ko veido vietējie aktīvisti, apvienojot pašvaldību un reģiona vadību ar vietējām dabas aizsardzības organizācijām un citiem ieinteresētajiem (piemēram, mednieku un lauksaimnieku NVO, tūrisma organizācijām), izdevās pārliecināt politiķus, ka tieši šajā jomā jāinvestē līdzekļi.

Pirmais solis, kas tika sperts, bija visai interesants, bet tas arī uzskatāmi pierādīja, kā dabas aizsardzības statuss teritorijai var dot ekonomisku efektu. Proti, tika izveidota kvalitatīva infrastruktūra riteņbraucējiem. Idejas un šī pirmā soļa mērķis – atkal tuvināt cilvēkus dabai un caur to rast iespēju plašāk skaidrot dabas daudzveidības nozīmi, vienlaikus radot reģionam ekonomiskas priekšrocības. Izmantojot precīzi elektroniskās uzskaites sistēmu, aprēķināts, ka ikgadējais velotūristu pienesums reģiona ekonomikai lēšams 16,5 miljonu eiro apmērā.

Nākamais solis, kas tika sperts 2006. gadā, - tika izveidots Beļģijā pirmais nacionālais parks „Hoge Kempen”. Projektā ar lielu entuziasmu iesaistījās arī vietējās kopienas un zemes apsaimniekotāji, kuri jau bija pārliecinājušies par dabai draudzīgās rīcības ekonomiskajiem ieguvumiem.

Jau pirmajā parka pastāvēšanas gadā tūristu pieplūdums reģionā bija milzīgs, to apmeklēja 700 000 tūkstoši cilvēku. Projekts pierādīja, ka dabas aizsardzība var būt lielisks pamats ekonomiskajai augšupejai.

Vairāk informācijas šeit

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.