Eiropas Savienības dabas likumdošana – pamats daudziem panākumiem dabas aizsardzībā

14.05.2015

Eiropas Savienības dabas likumdošana, ja tā atbilstoši ieviesta, ir nodrošinājusi ievērojamus panākumus dabas aizsardzības mērķu sasniegšanā. Tā ne tikai ļāvusi panākt to, ka uzlabojas retu sugu populāciju stāvoklis, bet arī samazinās vērtīgo dzīvotņu izzušanas temps.

Apkopti daži veiksmes stāsti, ar kuriem lepojas dabas aizsargi ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī visā pasaulē:

Ibērijas lūsis ir pasaulē visvairāk apdraudētā kaķveidīgo suga. Šie dzīvnieki sastopami vienīgi Ibērijas pussalā, un to skaits pieaudzis no 100 līdz aptuveni 230 īpatņiem. 

Majestātiskā jūras ērgļa populācija, kas bija dramatiski samazinājusies laikā no 1800. līdz 1970. gadam un kas daudzos Eiropas reģionos bija izzudis, tagad var lepoties ar vairāk nekā 10000 putnu pāriem.

Piecu lielo plēsēju populācijas, kas Eiropā bija gandrīz izzudušas, - brūnie lāči Karēlijā un Spānijā, vilki Vācijā un Polijā, skunksi Skandināvijas valstīs Eirāzijas lūši Lielbritānijā, Francijā un Vācijā, - šo dzīvnieku populācijas pēdējo desmit gadu laikā, pateicoties likumdošanas nodrošinātai aizsardzībai, ir pieaugušas divas reizes. Kā norāda Pasaules Dabas fonds, tieši ES dabas likumdošanai ir bijusi izšķiroša loma lielo plēsēju glābšanā.

ES dabas aizsardzības politikas stūrakmeņi ir Eiropas Putnu un Biotopu direktīvas, kas tika izveidoti, lai  aizsargātu dabas vērtības ES. Uz  Putnu un Biotopu direktīvu bāzes ir izveidots pasaulē lielākais īpaši aizsargājamu dabas teritoriju tīkls Natura 2000, kas nodrošinājis ievērojamus panākumus dabas aizsardzības mērķu sasniegšanā. Vienlaikus tas devis būtiskus sociāli ekonomiskos panākumus, jo Natura 2000 sniedz savu pienesumu reģionu ekonomikām un dzīves kvalitātei.

Lai saglabātu Eiropas dabas aizsardzības likumdošanas pamatu – Putnu un Biotopu direktīvas, aicinām Tevi un 28 pārējo ES valstu pilsoņus piedalīties kampaņā "Dabas Trauksme / Nature Alert" un parakstīties par Eiropas dabas vērtību saglabāšanu. Paraksties šeit: www.naturealert.eu/lv .

Pateicoties Putnu un Biotopu direktīvām, Eiropa šobrīd var lepoties ar pasaules lielāko aizsargājamo dabas teritoriju tīklu Natura 2000, kas aizņem aptuveni vienu piektdaļu Eiropas sauszemes un 4% jūras teritoriju.

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.