Ekosistēmas kā preču un pakalpojumu sniedzēji

19.05.2015

 Ir īpaši svarīgi, lai ne tikai lēmumu pieņēmēju, bet arī sabiedrības vidū palielinātos izpratne par terminiem ekosistēma un bioloģiskā daudzveidība. Ekosistēmām un bioloģiskajai daudzveidībai ir daudz lielāka nozīme mūsu katra dzīvē, nekā mēs to apzināmies. Turklāt, iznīcinot bioloģisko daudzveidību, par ekosistēmas pakalpojumiem un precēm mēs maksāsim arvien dārgāk un dārgāk.

Kas ir ekosistēma?

“Ekosistēma” ir sarežģīts un dinamisks sakopojums, ko veido augi, dzīvnieki, mikroorganismi un dabiskā vide, kas kopā eksistē kā vienota vienība un ir atkarīgi viens no otra. “Bioloģiskā daudzveidība” savukārt ietver visu šo sakopojumu neskaitāmos dzīvos elementus.

Reti kad cilvēks aizdomājas, ka patiesībā zemes ekosistēmas nodrošina cilvēci ar daudziem ieguvumiem, kas zināmi kā „ekosistēmu preces un pakalpojumi”. Ekosistēmās ražotās preces ir pārtika (gaļa, zivis, dārzeņi u. c.), ūdens, kurināmais un koksne, savukārt pakalpojumi ir ūdensapgāde, gaisa attīrīšana, dabiska atkritumu pārstrāde, augsnes veidošana, apputeksnēšana un pašregulācijas mehānismi, kurus daba izmanto, lai kontrolētu klimatiskos apstākļus, kā arī dzīvnieku, kukaiņu un citu organismu populācijas. Tā kā vairums šo preču un pakalpojumu vienmēr ir bijuši brīvi pieejami, neizmantojot ne tirgus, ne cenas, to patiesā ilgtermiņa vērtība nav iekļauta sabiedrības ekonomiskajos aprēķinos. Tas nozīmē, ka esam maksājuši krietni par maz par šiem pakalpojumiem un precēm, vēl vairāk – ražojot citas preces, ekosistēmas un bioloģisko daudzveidību esam atstājuši novārtā.

Ekosistēmas pakalpojumi

Eksperti ir noteikuši četrus dažādus ekosistēmu pakalpojumu veidus, kas ir vitāli svarīgi cilvēka veselībai un labklājībai.  Apgādes pakalpojumi nodrošina preces, piemēram, pārtiku, ūdeni, koksni un šķiedru.   Regulēšanas pakalpojumi attiecas uz klimata, nokrišņu, ūdens (piemēram, plūdu), atkritumu un slimību izplatības regulēšanu.  Kultūras pakalpojumi ietver skaistumu, iedvesmu un atpūtu, kas veicina mūsu garīgo labklājību. Atbalsta pakalpojumi ietver augsnes veidošanos, fotosintēzi un pārtikas vielu apriti, kas ir augšanas un ražas nogatavināšanas pamatā.

Ir būtiski saglabāt visus šo pakalpojumu veidos un jo īpaši būtiska loma šeit ir bioloģiskajai daudzveidībai. Jau šobrīd tā ir ļoti apdraudēta, un daudz kas no tās jau ir zudis. Zemes izmantojuma maiņa, tostarp lauksaimniecības intensifikācija un urbanizācija, zemes pārmērīga izmantošana, piesārņošana, klimata pārmaiņas un invazīvās sugas, kas konkurē ar vietējo floru un faunu, bojā dabas ekosistēmas. Ja ekosistēmas tiek iznīcinātas, to  atjaunošana visbiežāk ir ļoti dārga un reizēm pat neiespējama

Ja dabas ekosistēmas netiks saglabātas, to sniegtās preces un pakalpojumi ar laiku kļūs retāk pieejami un aizvien pieprasītāki. Piemēram, pašlaik mēs reti kad maksājam reālo cenu par ūdensapgādi, taču tā nenotiek vienmēr. Barselonā 2008. gada maijā ilglaicīga sausuma dēļ ūdens bija jāieved no citām Spānijas vietām, un tas izmaksāja 22 miljonus eiro mēnesī.

Dziļāka izpratne par ekosistēmu preču un pakalpojumu ekonomisko vērtību vajadzīga gan lēmumu pieņēmējiem, gan sabiedrībai kopumā. Ja nerīkosimies tagad, lai apturētu šīs vērtības pazemināšanos, nākotnē cilvēcei būs jāmaksā dārgāk.

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.