Nevalstiskās organizācijas aktīvi piedalīsies konferencē 26. un 27.maijā Rīgā

25.05.2015

26. un 27.maijā Rīgā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā tiks organizēta starptautiska konference “ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2020 ieviešana”. Konferenci organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Konferencē piedalīsies vairāk nekā 150 dalībnieku no visām ES valstīm, pārstāvot gan valstisko, gan nevalstisko sektoru. Konference notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Nevalstisko organizāciju dalību konferencē organizē Latvijas Dabas fonds, sadarbībā ar Eiropas Vides biroju (EEB). Konferencē piedalīsies plašs nevalstisko organizāciju klāsts, un šī konference dos vienreizēju iespēju diskusijai starp valstisko un nevalstisko sektoru laikā, kad Eiropas Savienībā notiek vairāki nozīmīgi procesi, kas saistīti ar dabas aizsardzības nākotni.

Eiropas Komisija ir publicējusi Labākas regulācijas iniciatīvu, nevalstiskās organizācijas uzsākušas kampaņu “Dabas trauksme”, un ir publicēts Pārskats par dabas stāvokli Eiropas Savienībā. Visi šie notikumi veicinās spraigu diskusiju konferencē 26. un 27.maijā.

Nevalstisko organizāciju viedokli konferencē pārstāvēs gan Eiropas Vides biroja, gan BirdLife pārstāvji. Konferences atklāšanas sesijā uzstāsies EEB ģenerālsekretārs Džeremijs Veits (Jeremy Wates), ar EEB skatījumu uz sasniegumiem Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešanā.

Konferences laikā dabas NVO viedokli prezentēs arī Konstantīns Kreizers (Konstantin Kreiser) (BirdLife, NABU), runājot par bioloģiskās daudzveidības integrēšanu Kopējā Lauksaimniecības politikā un daloties ar BirdLife veiktā Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2020 vidustermiņa novērtējuma rezultātiem.

NVO dalību konferencē finansiāli atbalsta Latvijas valsts. Tas tiek veikts projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansēta programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības integrācijas fonds.

Pasākuma programma pieejama šeit:

http://eu2015.lv/lv/notikumi/politiskie-notikumi/konference-es-biologiskas-daudzveidibas-strategijas-2020-ieviesana-2015-05-26

Papildu informācija par projektu pieejama šeit:

http://ldf.lv/lv/projects/nevalstiska-sektora-daliba-starptautiska-konference-es-biologiskas-daudzveidibas

Ziņa par Labākas regulācijas iniciatīvu šeit:

http://ldf.lv/lv/article/eiropas-vides-birojs-kritize-eiropas-komisijas-labakas-regulacijas-iniciativu

Ziņa par kampaņu “Dabas trauksme” šeit:

http://ldf.lv/lv/article/dabas-trauksme-dabas-aizsardzibas-organizacijas-aicina-ek-nemainit-dabas-aizsardzibas

Ziņas par Pārskatu par dabas stāvokli ES šeit:

http://ldf.lv/lv/article/eiropas-komisija-publice-dabas-parskatu-eiropas-vides-birojs-velreiz-akcente-es-dabas

Inga Račinska stāsta par konferenci Raidījuma "Zināmais nezināmajā" Dabas kalendārā (sākums 1:19 minūtē):

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/ko-zinam-par-degvielu.a52551/  

 

Kontaktiem:

Inga Račinska
Latvijas Dabas fonds
+371 67830999
inga.racinska@ldf.lv

 

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.